Informacje o środowisku

 * Burmistrz Miasta informuje, iż mieszkańcy Miasta mogą składać wnioski, dotyczące usuwania wyrobów zawierajacych azbest, w sekretariacie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie do dnia 20.11.2012r.* Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wysokie Mazowieckie


* Raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wysokie Mazowieckie 


*Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


Decyzja MK.6233.1.2020 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja MK.6233.1.2021 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Decyzja MK.6233.3.2021 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Decyzja MK.6233.4.2021 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja MK.6233.1.2021 orzekająca cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności

Decyzja MK.6233.1.2022 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja MK.6233.1.2023 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


* Program ochrony środowiska


* Plan gospodarki odpadami


* KOMUNIKATY


Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w mieście Wysokie Mazowieckie


* Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


* Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barabara Szeląg

Data wytworzenia: 2019-10-01

Wprowadzający: Marta Kulesza

Data wprowadzenia: 2006-06-19

Data modyfikacji: 2023-04-12

Opublikował: Marta Kulesza

Data publikacji: 2006-06-19