Informacje o środowisku

 


* Burmistrz Miasta informuje, iż mieszkańcy Miasta mogą składać wnioski, dotyczące usuwania wyrobów zawierajacych azbest, w sekretariacie Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie do dnia 20.11.2012r.* Aktualizacja planu gospodarki odpadami na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 dla miasta Wysokie Mazowieckie


* Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wysokie Mazowieckie


* Raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wysokie Mazowieckie 


* Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych

* 2015

* 2017


Decyzja MK.6233.1.2020 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezopdływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja MK.6233.1.2021 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

* Program ochrony środowiska


* Plan gospodarki odpadami


* KOMUNIKATY


Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w mieście Wysokie Mazowieckie


* Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


 

* Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barabara Szeląg

Data wytworzenia: 2019-10-01

Wprowadzający: Anna Gołaszewska

Data wprowadzenia: 2006-06-19

Modyfikujący: Anna Gołaszewska

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Anna Gołaszewska

Data publikacji: 2006-06-19