ZAŁĄCZNIK NR 4

 

do rozdziału 4

 

PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE  MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

W LATACH  2004 - 2015 r. 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

1      PROGNOZA ZMIAN WSKAŹNIKÓW EMISJI ODPADÓW                                                                                                                                                                          2

2      PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                                                                                                                                    3

3      PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA  2004 - 2015 r.                                                                                                                                                                                        4

4  prognoza zmian zdolności przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów   2004 -2015                                                                                                                                                                                   7

 

 

 

 

1          PROGNOZA ZMIAN WSKAŹNIKÓW EMISJI ODPADÓW

Zgodnie z KPGO w latach 2001 - 2014 następować będzie zmiana emisji poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wg TABELI Z4-1.

TABELA Z4-1

Prognoza zmian wskaźników emisji strumieni odpadów komunalnych w latach 2005, 2010 i 2015 w Polsce, w podziale na miasto / wieś

(wg KPGO, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

 

Nazwa strumienia

Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach dla obszarów:

miejskich

wiejskich

2001-2005

2006-2010

2011-2014

2001-2005

2006-2010

2011-2014

Odpady organiczne roślinne

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Odpady organiczne zwierzęce

0,00

- 1,00

- 2,00

0,00

- 1,00

- 1,00

Odpady organiczne inne

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

Odpady zielone

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

Papier i tektura (niopakowaniowe)

2,00

1,00

0,00

2,00

1,00

0,00

Opakowania z papieru i tektury

6,80

6,80

6,80

2,00

1,00

0,00

Opakowania wielomateriałowe

4,80

6,80

6,80

2,00

1,00

0,00

Tworzywa sztuczne (nieopakowan.)

1,50

0,00

- 2,00

1,00

0,00

- 2,00

Opakowania z tworzyw sztucznych

6,80

6,80

6,80

1,00

0,00

- 2,00

Tekstylia

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

Szkło (nieopakowaniowe)

3,00

3,00

1,00

2,00

2,00

1,00

Opakowania ze szkła

4,80

4,80

4,80

2,00

2,00

1,00

Metale

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Opakowania z blachy stalowej

3,80

3,80

3,80

1,00

0,00

0,00

Opakowania z aluminium

3,60

3,60

3,60

1,00

0,00

0,00

Odpady mineralne

1,00

2,00

2,00

0,00

1,00

1,00

Drobna frakcja popiołowa

- 2,00

- 3,00

- 3,00

- 2,00

- 3,00

- 3,00

Odpady wielkogabarytowe

8,45

0,00

0,00

5,92

0,00

0,00

Odpady budowlane

8,45

5,92

6,58

8,45

5,92

6,58

Odpady niebezpieczne

0,00

0,00

0,00

8,45

0,00

0,00

 

 

 

 

 

2          PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Niżej przedstawiono prognozę zmian ilości odpadów komunalnych dla analizowanego obszaru w podziale na tereny miejskie, wiejskie i ogółem dla całego obszaru oraz wynikające z tego prognozy niezbędnych mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania narzuconych limitów odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wymagane pojemności składowiska odpadów (przy założeniu wykorzystania kompaktorów i spychaczy gąsienicowych). 

 

TABELA Z4-2

Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE -

w latach 2004 - 2015  [Mg] 

 

Strumień odpadów

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

odpady organiczne

1

905,7

922,6

939,8

948,5

957,1

966,0

974,9

983,8

982,6

981,3

980,1

978,7

977,7

odpady zielone

2

100,7

102,6

104,7

106,7

108,8

111,0

113,1

115,3

116,3

117,3

118,4

119,4

119,3

papier i tektura (nieop.)

3

288,2

293,8

299,6

302,4

305,3

308,3

311,2

314,2

313,8

313,5

313,2

312,8

312,5

opak. z papieru i tektury

4

480,0

512,4

546,9

583,8

623,3

665,4

710,4

758,3

809,0

863,1

920,8

982,4

981,4

opak. wielomateriałowe

5

53,9

57,5

61,4

65,6

70,0

74,7

79,7

85,1

90,8

96,9

103,4

110,3

110,2

tworzywa sztucz. (nieop.)

6

478,9

485,9

493,0

492,8

492,5

492,3

492,1

491,9

481,6

471,4

461,5

451,8

451,3

opakow. z tw. sztucznych

7

179,5

191,6

204,6

218,4

233,1

248,9

265,7

283,6

302,6

322,8

344,5

367,5

367,1

tekstylia

8

121,8

124,3

126,7

127,8

129,1

130,3

131,5

132,8

134,0

135,2

136,5

137,6

137,5

szkło nieopakowaniowe

9

20,8

21,3

22,0

22,6

23,3

24,0

24,7

25,4

25,6

25,9

26,1

26,4

26,3

opakowania ze szkła

10

307,2

321,7

337,0

353,0

369,8

382,9

405,8

425,1

445,1

466,0

487,8

510,7

510,1

metale

11

125,1

126,2

127,4

127,4

127,3

127,2

127,2

127,1

127,0

126,9

126,7

126,6

126,5

opakowania z blachy stal.

12

48,5

50,4

52,2

54,2

56,2

58,3

60,5

62,8

65,1

67,5

70,0

72,5

72,5

opakowania z aluminium

13

14,0

14,5

15,1

15,5

16,1

16,7

17,3

17,9

18,5

19,2

19,9

20,5

20,5

odpady mineralne

14

139,8

141,1

142,5

145,3

148,1

151,0

154,0

156,9

160,0

162,9

166,1

169,2

169,0

drobna frakcja popiołowa

15

417,0

408,5

400,2

388,0

376,2

364,8

353,7

342,9

332,3

322,0

311,9

302,3

302,0

odpady wielkogabarytowe

16

242,1

262,1

284,4

284,3

284,2

284,0

283,9

283,8

283,5

283,2

282,9

282,6

282,3

odpady budowlane

17

484,1

524,8

568,9

602,3

637,7

675,2

714,8

756,8

805,8

857,9

913,4

972,4

971,4

odpady niebezpieczne

18

28,5

28,5

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,3

28,3

28,3

28,2

RAZEM [Mg/rok]

 

4435,7

4589,9

4754,6

4867,0

4986,4

5109,4

5248,8

5392,4

5522,0

5661,3

5811,4

5972,1

5965,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3          PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA  2004 - 2015 r.

 

TABELA Z4-3

Planowany odzysk odpadów budowlanych ogółem - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ogółem budowlane

484,1

524,8

568,9

602,3

637,7

675,2

714,8

756,8

805,8

857,9

913,4

972,4

971,4

do składowania

459,9

472,3

483,6

481,8

478,2

472,6

464,6

454,1

443,2

429,0

411,0

389,0

388,6

do odzysku

24,2

52,5

85,3

120,5

159,4

202,5

250,2

302,7

362,6

429,0

502,4

583,5

582,8

wymagany % odzysku

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

   40,0   

45,00

50,00

55,00

60,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA Z4-4

Planowany odzysk odpadów wielkogabarytowych ogółem - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ogółem wielkogabarytowe

242,1

262,1

284,4

284,3

284,2

284,0

283,9

283,8

283,5

283,2

282,9

282,6

282,3

do składowania

225,1

225,4

227,5

210,4

193,2

176,1

159,0

141,9

127,6

113,3

99,0

84,8

84,7

do odzysku

16,9

36,7

56,9

73,9

90,9

107,9

124,9

141,9

155,9

169,9

183,9

197,8

197,6

wymagany % odzysku

7,00

14,00

20,00

26,00

32,00

38,00

44,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

70,00

 

 

TABELA Z4-5

Planowany odzysk odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ogółem niebezpieczne

28,5

28,5

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,3

28,3

28,3

28,2

do unieszkodliwiania

27,0

25,6

24,2

22,2

20,2

18,2

16,2

14,2

12,0

9,9

7,8

5,7

5,6

do odzysku

1,4

2,8

4,3

6,3

8,2

10,2

12,2

14,2

16,3

18,4

20,5

22,6

22,6

wymagany % odzysku

5,00

10,00

15,00

22,00

29,00

36,00

43,00

50,00

57,50

65,00

72,5

80,00

80,00

 

 

 

 

TABELA Z4-6

Planowany recykling odpadów ulegających biodegradacji - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ogółem biodegradowalne

1774,5

1831,5

1890,9

1941,3

1994,4

2050,7

2109,5

2171,6

2221,8

2275,2

2332,5

2393,4

2390,9

maksymalna ilość do składowania

1214,4

1200,3

1186,1

1172,0

1157,9

1129,7

1087,3

1059,0

946,1

833,1

706,0

663,7

663,7

ilość unieszkodliwianych odp. zielonych

9,1

18,5

27,2

37,3

42,4

46,6

52,0

57,7

65,1

72,8

80,5

88,4

88,3

ilość unieszkodliwianych odpadów opakowań papier.

182,4

199,8

229,7

262,7

299,2

319,4

341,0

364,0

388,3

414,3

442,0

471,6

471,1

dodatkowy konieczny recykling

368,7

412,9

447,8

469,3

494,9

555,0

629,2

690,9

822,2

955,1

1103,9

1169,8

1167,9

% do składowania (z 1995r.)

86,00

85,00

84,00

83,00

82,00

80,00

77,00

75,00

67,00

59,00

50,00

47,00

47,00

 

TABELA Z4-7

Planowany recykling odpadów opakowaniowych - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

OGÓŁEM OPAKOWANIOW.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

opakowania z tw. sztucznych

179,5

191,6

204,6

218,4

233,1

248,9

265,7

283,6

302,6

322,8

344,5

367,5

367,1

opakowania z aluminium

14,0

14,5

15,1

15,5

16,1

16,7

17,3

17,9

18,5

19,2

19,9

20,5

20,5

opakowania ze stali

48,5

50,4

52,2

54,2

56,2

58,3

60,5

62,8

65,1

67,5

70,0

72,5

72,5

opakowania z papieru i tektury

480,0

512,4

546,9

583,8

623,3

665,4

710,4

758,3

809,0

863,1

920,8

982,4

981,4

opakowania ze szkła

307,2

321,7

337,0

353,0

369,8

382,9

405,8

425,1

445,1

466,0

487,8

510,7

510,1

opakowania wielomateriałowe

53,9

57,5

61,4

65,6

70,0

74,7

79,7

85,1

90,8

96,9

103,4

110,3

110,2

Ogółem opakowaniowe:

1083,1

1148,1

1217,2

1290,5

1368,4

1446,9

1539,3

1632,9

1731,1

1835,4

1946,4

2063,9

2061,7

RECYKLING POSZCZEG.:

 

LATA:  2004 - 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

opakowania z tw. sztucznych

18,0

26,8

36,8

48,1

58,3

62,2

66,4

70,9

75,6

80,7

86,1

91,9

91,8

opakowania z aluminium

2,8

3,6

4,5

5,4

6,4

6,7

6,9

7,2

7,4

7,7

8,0

8,2

8,2

opakowania ze stali

3,9

5,5

7,3

9,8

11,2

11,7

12,1

12,6

13,0

13,5

14,0

14,5

14,5

opakowania z papieru i tektury

182,4

199,8

229,7

262,7

299,2

319,4

341,0

364,0

388,3

414,3

442,0

471,6

471,1

opakowania ze szkła

49,1

70,8

97,7

123,5

147,9

153,2

162,3

170,1

178,0

186,4

195,1

204,3

204,0

opakowania wielomateriałowe

4,3

6,9

9,8

13,1

17,5

18,7

19,9

21,3

22,7

24,2

25,8

27,6

27,5

OGÓŁEM RECYKLING

260,5

313,5

385,9

462,6

540,5

571,8

608,7

645,9

685,1

726,8

771,0

818,0

817,1

ogółem do składowania

822,6

834,6

831,3

827,9

827,9

875,1

930,7

986,9

1046,0

1108,7

1175,3

1245,9

1244,6

% recyklingu

24,05

27,31

31,70

35,85

39,50

39,52

39,54

39,56

39,58

39,60

39,61

39,63

39,63

 

 

 

 

TABELA Z4-8

Planowana ilość odpadów komunalnych do odzysku - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

odpady biodegradowalne

560,2

631,2

704,7

769,3

836,5

921,0

1022,2

1112,6

1275,7

1442,1

1626,5

1729,8

1727,2

odpady opakowaniowe

260,5

313,5

385,9

462,6

540,5

571,8

608,7

645,9

685,1

726,8

771,0

818,0

817,1

odpady wielkogabarytowe

16,9

36,7

56,9

73,9

90,9

107,9

124,9

141,9

155,9

169,9

183,9

197,8

197,6

odpady budowlane

24,2

52,5

85,3

120,5

159,4

202,5

250,2

302,7

362,6

429,0

502,4

583,5

582,8

odpady niebezpieczne

1,4

2,8

4,3

6,3

8,2

10,2

12,2

14,2

16,3

18,4

20,5

22,6

22,6

OGÓŁEM DO ODZYSKU

863,2

1036,7

1237,1

1432,6

1635,6

1813,5

2018,2

2217,3

2495,7

2786,2

3104,3

3351,6

3347,4

% wytworzonych ogółem

19,5

22,6

26,0

29,4

32,8

35,5

38,5

41,1

45,2

49,2

53,4

56,1

56,1

 

 

 

 

TABELA Z4-9

Planowana ilość odpadów komunalnych do składowania -  MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ogółem do składowania

3572,5

3553,2

3517,5

3434,4

3350,8

3295,9

3230,6

3175,0

3026,3

2875,1

2707,1

2620,5

2618,4

% wytworzonych ogółem

80,5

77,4

74,0

70,6

67,2

64,5

61,5

58,9

54,8

50,8

46,6

43,9

43,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4          PROGNOZA ZMIAN ZDOLNOŚCI PRZEROBOWYCH INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW   2004 - 2015 r.

 

 

TABELA Z4-10

Planowana niezbędna pojemność składowisk [tys. m3 / rok] - przy wykorzystaniu spychaczy gąsienicowych i kompaktorów

- MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 przy użyciu kompaktorów

4,22

4,19

4,15

4,05

3,95

3,89

3,81

3,75

3,57

3,39

3,19

3,09

3,09

 spychaczy gąsienicowych

4,82

4,80

4,75

4,64

4,52

4,45

4,36

4,29

4,09

3,88

3,65

3,54

3,53

RAZEM 2003-2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przy użyciu kompaktorów

48,35

tys.m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spychaczy gąsienicowych

55,32

tys.m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA Z4-11

Planowana niezbędna zdolność przerobowa instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji

- MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

odpady zielone

9,1

18,5

27,2

37,3

42,4

46,6

52,0

57,7

65,1

72,8

80,5

88,4

88,3

dodatkowy recykling

368,7

412,9

447,8

469,3

494,9

555,0

629,2

690,9

822,2

955,1

1103,9

1169,8

1167,9

RAZEM

377,8

431,4

475,0

506,6

537,4

601,6

681,3

748,6

887,4

1027,8

1184,5

1258,2

1256,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA Z4-12

Planowana niezbędna zdolność przerobowa instalacji do segregacji odpadów - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE 2004 - 2015 r. [Mg/rok]

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

niezbędna zdol. przerob. (op.)

260,5

313,5

385,9

462,6

540,5

571,8

608,7

645,9

685,1

726,8

771,0

818,0

817,1

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 4 A

do rozdziału 4

 

 

 

 

4.1        PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO ROKU 2015

4.2        DLA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

4.3         

4.4        (zestawienie szczegółowe)

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

1995 r.

2000 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

 

Miasto Wysokie Maz.

ludność miejska 

 

 

9 600

 

9 503

 

9 489

 

9 485

 

9 480

 

9476

 

9 472

 

9 468

 

9 464

 

9 460

 

9 450

 

9 440

 

9 430

 

9 420

 

9 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-18

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2005-03-18

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-18