ZAŁĄCZNIK NR 8
do rozdziału 3

STAN AKTUALNY
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI - ZBIERANIA, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW - MIASTO WYSOKIE MAZOWIECKIE.

TABELA Z8-1

System zbierania i wywozu odpadów zmieszanych MIASTOWYSOKIE MAZOWIECKIE - 2002r. (zestawienie szczegółowe)

Wyszczególnienie

Typ zabudowy

Liczba mieszkańców

objętych obsługą

Ilość budynków

objętych obsługą

% mieszkańców objętych obsługą

Użytkowane pojemniki, worki

Częstotliwość wywozu w miesiącu

Miasto Wysokie Mazowieckie

wielorodzinna

4 978

50

100

PA 1100

8 x

jednorodzinna

2 500

500

80

pojemniki, worki

2 x

zagrodowa

780

156

55

pojemniki, worki

2 x

razem:

8 258

706

87

- na podstawie danych z Urzędu Miasta

TABELA Z8-2

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE - 2002r. (zestawienie szczegółowe)

Wyszczególnienie

Typ zabudowy

Liczba mieszkańców

objętych obsługą

Ilość budynków

objętych obsługą

% mieszkańców objętych obsługą

Użytkowane pojemniki / worki

Miasto Wysokie Mazowieckie

wielorodzinna

3 300

30

66

pojemniki, worki

jednorodzinna

790

158

25

worki

zagrodowa

300

60

21

worki

razem:

4 390

248

46

-

- na podstawie danych z Urzędu Miasta

TABELA Z8-3

Charakterystyka systemu gospodarki odpadami - MIASTOWYSOKIE MAZOWIECKIE - 2002r.

Miasto Wysokie Mazowieckie - Uch. RM w W.Maz. XXXIV/121/97 23.05.1997r. w spr. zasad utrzym. czyst. i porząd. w mieście

§ decyzje regulujące stan formalno-prawny miejskiego składowiska odpadów (dz. 154, 155, 156, 153/2):

§ decyzja Kier. Urz. Rejon. w Wysokiem Mazowieckiem UAN.7351-Imp-18/1997r. z 19.12.1997r. o pozwoleniu na budowę

§ decyzja 7353-Imp-4/01 Starosty Powiatowego w Wysokiem Maz. z 26.06.2001r. - pozwolenie na użytkowanie składowiska

§ ZWKiEC ul. 1 Maja 6 w Wys. Maz. - zbieranie i wywóz odpadów z terenu miasta, zarządzanie miejskim składowiskiem odpadów

§ gromadz. odp. zmiesz. w poj.: 110l, 120l, 1,1m3; gromadz. odp. segreg. w poj. 1,1m3 - w zab. wielorodz. (20 szt. poj., 5 zest. x 4 poj. 1,1m3 tw. szt., szkło, puszki alu., makul.); w workach 120l - w zab. jednorodz. (zest. worków po 5 szt.: op. szklane bezb. w. biały, op. szklane kolor. w. zielony, butelki PET w. żółty, puszki alum. w. czerwony, kartoniki po napoj. w. bezbarwny, makulat - w wiązkach

§ transport odp. - sam. śmieciarka Jelcz - 2 szt.; deponowanie odp. komun. na składowisku ., eksploat. DT-75

§ odzysk surowców wtórnych i przekazywanie ich do lokalnych punktów skupu lub odbiorcom (m In Stow.Green Way Białystok)

- na podstawie danych z Urzędu Miasta

.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-23

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2005-03-23

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-23