10/2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia

Numer karty/rok 10/2017
Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: Wprowadzeniu ekoinnowacyjnych produktów w firmie Mazowieckie Zakłady Graficzne Spółka Jawna poprzez rozbudowę parku maszynowego na działkach nr 661/18 i 661/20 położonych przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Obszar administracyjny miasta Wysokie Mazowieckie
Znak sprawy MK.6220.2.2017
Dokument wytworzył osoba fizyczna dane w aktach sprawy
Data dokumentu 2017-10-23
Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Data zatwierdzenia dokumentu 2017-10-23
Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Pokój nr 24, tel. 86 275 23 79 wew. 41
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2017-10-23
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
Uwagi Brak