11/2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia

Numer karty/rok 11/2017
Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo – Usługowego na działkach nr 456/1 i 457/3 położonych przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Obszar administracyjny miasta Wysokie Mazowieckie
Znak sprawy MK.6220.3.2017
Dokument wytworzył Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński ul. Przemysłowa 4 18-200 Wysokie Mazowieckie
Data dokumentu 2017-10-31
Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Data zatwierdzenia dokumentu 2017-10-31
Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Pokój nr 24, tel. 86 275 23 79 wew. 41
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2017-10-31
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
Uwagi Brak