4/2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia

Numer karty/rok 4/2017
Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zakładu badawczo – produkcyjnego karbonizatu na działkach nr 444/2 i 445/2 położonych przy ul. Trakt Suraski w mieście Wysokie Mazowieckie
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Obszar administracyjny miasta Wysokie Mazowieckie
Znak sprawy MK.6220.1.2017
Dokument wytworzył BIMAL-CHEM Sp. z o.o. ul. Al. Jezolimskie 63, 00-697 Warszawa
Data dokumentu 2017-06-13
Dokument zatwierdził Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Data zatwierdzenia dokumentu 2017-06-20
Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Pokój nr 24, tel. 86 275 23 79 wew. 41
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2017-06-20
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
Uwagi Brak