Złożenie informacji o gruntach

 
Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska, podinspektor Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty
Osoby fizyczne są obowiązane:

złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub

jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Opłaty: Bez opłat

Formularz do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji
Podstawa prawna:

1. art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalających wymiar podatku rolnego lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01