Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska, podinspektor Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty
Osoby fizyczne są obowiązane:

· złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub

jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 Formularz do pobrania

Opłaty:        

- Bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, od daty złożenia informacji

Podstawa prawna:

1.  art. 6 ust. 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, lub zmieniającej decyzję wymiarową służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Data wytworzenia: 2009-09-01

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-01