Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro, pokój nr 15, inspektor Renata Kamińska (086) 275 24 30  e-mail: renata.kaminska@wysokiemazowieckie.pl   

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,   wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, obowiązane są:

składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Załącznik

Opłaty:

Art. 9, ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 2015, poz. 2025).

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Renata Kamińska

Data wytworzenia: 2009-09-01

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-01