Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:
Referat finansowy Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, I piętro,  pokój nr 15, podinspektor Renata Kamińska, referent Agnieszka Wojciechowska tel. (086) 275 24 30 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00,
                                    
wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty
Podanie o wydanie zaświadczenia

Opłata skarbowa:
·   
za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:
7 dni

Podstawa prawna
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2009-12-16

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-01