PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 1. „BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ”
 2. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ULICACH MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE” Z/2.20/III/3.1/232/05
 3. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU XXX LECIA W MIEŚCIE WYSOKIE MAZOWIECKIE”
   

 

 


  

 1. Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – rozwój infrastruktury edukacyjnej

 2. "Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowiekcie"

 3. Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowiekcie

 4. „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

 5. „Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysokie Mazowieckie

 6. Zastosowanie OZE jako źródła energii cieplnej w Miejskiej Pływalni Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem

 7. Zastosowanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych

  

 1.  Informacja o projekcie.
 2.  Skład JRP.

 


 


„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

 


                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn „Przebudowa fontanny w parku miejskim” mająca na celu podniesienie atrakcyjności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                        587 438,10 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.       254 201,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Niemyjska

Data wytworzenia: 2017-02-10

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2008-07-25

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2008-07-25