Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę w godzinach 1530- 1600

 Jeśli środa jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skargi i wnioski z zakresu zadań Urzędu Miasta można również składać w sekretariacie pok. nr 19 w czasie pracy Urzędu Miasta bądź w biurze podawczym Urzędu.

Tryb składania skarg reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. t.j. poz. 735 ze zm.).

 

Przewodniczący Rady Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Rady

w każdy poniedziałek w godzinach 15.00- 16.30.

Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Skargi i wnioski wpływające do organów samorządu są rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miasta oraz w rejestrze skarg i wniosków.

Rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta w sprawach dotyczących zadań własnych miasta jest uregulowane w Statucie Miasta.

Rada Miasta obradując na sesjach rozstrzyga o sposobie załatwienia skarg w drodze uchwał.

 

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są przez merytoryczne Referaty Urzędu Miasta
w Wysokiem Mazowieckiem w godzinach pracy.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 18-200; ul. Ludowa 15, I piętro - (Sekretariat), pokój 19, tel.: (86) 275-25-92

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Data wytworzenia: 2022-08-31

Wprowadzający: Damian Cieślukiewicz

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Data modyfikacji: 2022-08-31

Opublikował: Damian Cieślukiewicz

Data publikacji: 2008-01-31