Dokumentacja kontrolna


 

Dokumentacja kontrolna w 2014 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

 

2. Protokół z kontroli zewnętrznej

* Wynik problemowej kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok.

* Protokół z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Wysokiem Mazoweickiem.

* Wynik problemowej kontroli gospodarki finansowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok.

* Wynik problemowej kontroli gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za 2013 rok.Dokumentacja kontrolna w 2013 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

* Protokół kontroli przeprowadzonej w ZWKiEC Spółka z o.o.

2. Protokół z kontroli zewnętrznej
* Wystąpienie pokontrolne NIK-Udzielenie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy o charakterze motywacyjnym (stypendiów)

* Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Białymstoku dot. kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta.


Dokumentacja kontrolna w 2012 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

2. Protokół z kontroli zewnętrznej

* Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowiekcie

* Protokół z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem

* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Świat Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem
*
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
 


Dokumentacja kontrolna w 2011 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

* Protokół kontroli przeprowadzonej w ZWKiEC

2. Protokół z kontroli zewnętrznej

* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Miejskiej Pływalni "WODNIK" w Wysokiem Mazowieckiem

* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

* Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

* Wystąpienie pokontrolne z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta Wysokie Mazowieckie za 2009 r.
* Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne.


* Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Dokumentacja kontrolna w 2010 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

* Protokół kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum

2. Protokół z kontroli zewnętrznej

* Protokół kontroli - Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowiekcie

* Wystąpienie pokontrolne i zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Dokumentacja kontrolna w 2009 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

Dokumentacja kontrolna w 2008 roku


1. Protokół z kontroli wewnętrznej

* Kontrola w ZWKiEC - 15.02.2008

* Kontrola w MOPS

2. Protokół z kontroli zewnętrznej

* Organizacja i sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
* Wystąpienie pokontrolne dot. przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

* Informacja.


*Wystąpienie pokontrolne - realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej, wykorzystanie dotacji celowej oraz realizacja projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w 2007r.
*Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 


..:: ARCHIWUM ::..

 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2014-12-16

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-01