Wolne stanowiska pracy

"Wolne stanowiska pracy"


2023


Nabór na wolne stanowisko - młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru


Konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem 2023


Nabór na wolne stanowisko - referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru


2021


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Wynik naboru


2020


Nabór na wolne stanoowisko urzędnicze: Referent ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Wynik naboru


Nabór na wolne stanowisko: Strażnik miejski(Aplikant) w Komendzie Straży Miejskiej Miasta Wysokie Mazowieckie


2019


Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem


Nabór na wolne stanowisko - referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru

 

2018


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent ds. planowania przestrzennego w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru


Konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem


2017


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent w Referacie Organizacyjnym

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru -młodszy referent w Referacie Organizacyjnym


Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor ds. oświaty w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Referacie Organizacyjnym


2016


Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru na stanowisko
-młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie


2015


Nabór na wolne stanowisko -młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru na stanowisko
-młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie


Nabór na wolne stanowisko -Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Kultury
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru na stanowisko
-Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Kultury


2014


Nabór na wolne stanowisko -Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru na stanowisko - Młodszego Referenta w Referacie
Organizacyjnym


Nabór na wolne stanowisko -Młodszego Referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru na stanowisko - Młodszego Referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa


2013


Nabór na wolne stanowisko -Młodszego referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru na stanowisko - Młodszego Referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa
 


         Nabór na wolne stanowisko pracy - Informatyka w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         Wyniki naboru na stanowisko - Informatyka w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie


2011


Konkurs na Młodszego referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów
oraz Rolnictwa  Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru na stanowisko -Młodszego referenta w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów
oraz Rolnictwa  Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie


2010


Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Ksiegowy w Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru na stanowisko - Główny księgowy w Gimnazjum w Wysokiem Mazowiekciem


Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Ksiegowy w Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik naboru na stanowisko - Główny księgowy w Gimnazjum w Wysokiem Mazowiekciem


2009


Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa

Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne

Wyniki naboru na stanowisko - Podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem


Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent w Referacie Finansowym Urzędu Miasta  Wysokie Mazowieckie

Wynik naboru na stanowisko -Referent w Referacie Finansowym  Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie


Nabór na 2 wolne stanowiska pracy - Młodszy Strażnik Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Młodszy Strażnik Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Wynik naboru na stanowisko - Młodszy Strażnik Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Główny Księgowy

Wynik naboru na stanowisko Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 2

Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Główny Ksiegowy

Wynik naboru na stanowisko Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 1


- Nabór na wolne stanowisko - Kierownik referatu w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika

- Wyniki naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa


- Nabór na wolne stanowisko - Młodszy Referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego
  Inwestycji i Romontów oraz Rolnctwa

- Wynik naboru na stanowisko - młodszy referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa


- Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

- Wynik naboru na stnowsko - Główny Księgowy w MOPS


- Nabór na stanowisko - Referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie
- Liasta kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - referent w Referacie Mienia Komunalnego.....

- Wynik naboru na stanowisko referenta w Referacie Mienia Komunalnego


 

 

- Nabór na 3 wolne stanowisko - młodszy strażnik Straży Miejskiej miasta Wysokie Mazowieckie
- Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko - młodszy strażnik Straży Miejskiej miasta Wysokie Mazowieckie

- Wyniki naboru na stanowisko - młodszy strażnik Straży Miejskiej miasta Wysokie Mazowieckie
 

 


= ARCHIWUM = 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2005-11-18

Data modyfikacji: 2023-06-29

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2005-11-18