Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa

2024


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu budżet 2024

 


2023


Gmina Miejska:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

 

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2023 rok 

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

IV kwartał 2022

 

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-ST

 

III kwartał 2023

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

II kwartał 2023

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

I kwartał 2023

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 

- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasto Wysokie Mazowieckie, budżet 2023

- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027

 


2022


Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok 

 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

IV kwartał 2022

 

 

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-ST

 

III kwartał 2022

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

II kwartał 2022

- Opinia RIO w Białymstoku w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

 

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 


I kwartał 2022

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


- Opinia RIO z 17 stycznia 2022r.


2021


- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2021 rok

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

IV kwartał 2021

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


III kwartał 2021

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 

 

- Opinia RIO o projekcie budżetu na 2022r.

- Opinia RIO o projekcie uchwały WPF 2022-2027

- Opinia RIO w Białymstoku w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

II kwartał 2021

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 


I kwartał 2021

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


 

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2021r.

Opinia RIO omozliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu


2020


- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2020 rok

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

IV kwartał 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego


III kwartał 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 

II kwartał 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w Białymstoku w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

 

I kwartał 2020

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 

 

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020r.

Opinia RIO o projekcie uchwały WPF 2020-2025

Opinia RIO omozliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu


2019


IV kwartał 2019

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2019 rok

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

III kwartał 2019

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

II kwartał 2019

- Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

I kwartał 2019

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok


- 2018 -


 

IV kwartał 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

- Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - B-Wyk

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

Urząd Miasta:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - B-Jed

- Rachunek zysków i strat jednostki - F-Rzs

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - F-Zzf

- Informacja dodatkowa - F-Inf

 


III kwartał 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


I kwartał 2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2017

- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017

- Bilans za 2017


.: 2017 :


IV kwartał 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP


III kwartał 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s<

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


I kwartał 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowiekcie za 2016 rok.

- Bilans za 2016


.: 2016:.


IV kwartał 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST

 

- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazoweickie na lata 2017-2020.

- Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazoweickiena rok 2017.


III kwartał 2016

- Rb-27sSprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

 


II kwartał 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.


I kwartał 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2015 r.


.: 2015:.


IV kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST

- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych -Rb-UZ

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta na 2015 rok.


III kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

-Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2015 r.


I kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 r.


.: 2014 :.


IV kwartał 2014

- Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazoweickiena rok 2015

- Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie.

- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazoweickie na lata 2015-2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
-

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST

- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych -Rb-UZ


III kwartał 2014

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Gimnazjum

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2014

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


I kwartał 2014

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz budżecie na 2014 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2013 r.

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S-2

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


.: 2013 :.


 

IV kwartał 2013

- Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 r -Rb-PDP

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014.

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017.

 


III kwartał 2013

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


II kwartał 2013

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


I kwartał 2013

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2012 r.

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


.: 2012 :.


IV kwartał 2012

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2013.

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2013-2016.

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


III kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


II kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.


I kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta na 2012r.

- Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok


.: 2011 :.


IV kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2012-2015.

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2012.


III kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


II kwartał 2011

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu bidżetu na 2011 rok przedstawionego przez Miasto Wysokie Mazowieckie


I kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta na 2011r.

- Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok


.: 2010 :.


IV kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


III kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta

- Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miasto


II kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


I kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok


.: 2009 :.


IV kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


III kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


II kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


I kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

- sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok


.: 2008 :.


IV kwartał 2008

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-UN

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie półroczne z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-UZ

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała RIO o wyrażeniu opinii o możliwości sfinansowani deficytu budżetu Miasta na 2009 rok


III kwartał 2008

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


 

II kwartał 2008

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Sprawozdanie półroczne z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP


I kwartał 2008

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s

- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N

- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS

- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdaniu w sprawie wykonania budżetu za 2007r.

 


Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2008-06-18

Data modyfikacji: 2024-05-02

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2008-06-18