Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku.


Deklaracja na podatek rolny

    - załącznik ZDR-1

    - załącznik ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny

    - załącznik ZDL-1

    - załącznik ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

    - załącznik ZDN-1

    - załącznik ZDN-2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-podatek od nieruchomości

    - załącznik ZIN-1

    - załącznik ZIN-2

    - załącznik ZIN-3

Informacja o gruntach- podatek rolny

    - załącznik ZIR-1

    - załącznik ZIR-2

    - załącznik ZIR-3

Informacja o lasach-podatek leśny

    - załącznik ZIL-1

    - załącznik ZIL-2

    - załącznik ZIL-3

 

Uchwała Nr XXXI/177/2021 z dnia 28-10-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/183/2021 z dnia 30-11-2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XXXIII/193/2021 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku.


Deklaracja na podatek rolny

    - załącznik ZDR-1

    - załącznik ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny

    - załącznik ZDL-1

    - załącznik ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

    - załącznik ZDN-1

    - załącznik ZDN-2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-podatek od nieruchomości

    - załącznik ZIN-1

    - załącznik ZIN-2

    - załącznik ZIN-3

Informacja o gruntach- podatek rolny

    - załącznik ZIR-1

    - załącznik ZIR-2

    - załącznik ZIR-3

Informacja o lasach-podatek leśny

    - załącznik ZIL-1

    - załącznik ZIL-2

    - załącznik ZIL-3

 

Uchwała Nr XXIV/141/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała Nr XII/59/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 2020-11-27 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku.


Deklaracja na podatek rolny

    - załącznik ZDR-1

    - załącznik ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny

    - załącznik ZDL-1

    - załącznik ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

    - załącznik ZDN-1

    - załącznik ZDN-2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-podatek od nieruchomości

    - załącznik ZIN-1

    - załącznik ZIN-2

    - załącznik ZIN-3

Informacja o gruntach- podatek rolny

    - załącznik ZIR-1

    - załącznik ZIR-2

    - załącznik ZIR-3

Informacja o lasach-podatek leśny

    - załącznik ZIL-1

    - załącznik ZIL-2

    - załącznik ZIL-3

 

Uchwała Nr XII/59/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/58/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku.


Deklaracje i informacje od 01.07.2019

Deklaracja na podatek rolny

    - załącznik ZDR-1

    - załącznik ZDR-2

Deklaracja na podatek leśny

    - załącznik ZDL-1

    - załącznik ZDL-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

    - załącznik ZDN-1

    - załącznik ZDN-2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-podatek od nieruchomości

    - załącznik ZIN-1

    - załącznik ZIN-2

    - załącznik ZIN-3

Informacja o gruntach- podatek rolny

    - załącznik ZIR-1

    - załącznik ZIR-2

    - załącznik ZIR-3

Informacja o lasach-podatek leśny

    - załącznik ZIL-1

    - załącznik ZIL-2

    - załącznik ZIL-3

 

 

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr L/203/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Uchwała nr XXXII/127/17 zmieniająca uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku.


Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XL/162/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr XXXII/127/17 zmieniająca uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku.


Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXVII/102/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:

DT-1         w formacie .doc

DT-1/A     w formacie .doc


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku.


Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/53/15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XV/54/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

Uchwała Nr XV/55/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XV/56/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika:
DT-1

DT-1/A

 


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku.


Uchwała Nr XLVI/224/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/225/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  rolnego.

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Nr XIII/64/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nr XIII/68/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku:


Uchwała Nr XXXVI/169/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI/170/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Nr XIII/64/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nr XIII/68/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU


Uchwała Nr XXV/126/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

Uchwała Nr XXV/127/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie opłaty od posiadania psów.


Nr XIII/64/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nr XIII/65/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Nr XIII/66/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Nr XIII/67/11 w sprawie opłaty od posiadania psa na 2012 rok.

Nr XIII/68/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 


2010

Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LIV/227/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LIV/228/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LIV/229/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVI/98/04 w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji podatkowej...


2007

UCHWAŁA NR XIII/56/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA NR XIII/57/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


UCHWAŁA NR XIII/58/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XIII/59/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


UCHWAŁA NR XIII/60/07 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


2005

Uchwała Nr XXXVII/146/05 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/147/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.


Uchwała Nr XXXVII/148/05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała Nr XXXVII/149/05 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/150/05 w sprawie informacji podatku od nieruchomości rolny, leśny.


2004

Uchwała Nr XXVI/95/04 w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego...

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Renata Kamińska

Data wytworzenia: 2017-03-13

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2022-01-13

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2005-03-01