Struktura Organizacyjna

 

Burmistrz Miasta - Jarosław Siekierko

Kieruje pracą Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie i nadzoruje jednostki organizacyjne miasta.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. 086-275-25-92, fax 086-275-25-93
e-mail: burmistrz@wysokiemazowieckie.pl

 

1.Referat Organizacyjny – Sekretarz Miasta – Ewa Konarzewska

Do zakresu działania referatu należą sprawy: funkcjonowania Urzędu, obsługi Rady Miasta,
ewidencji gospodarczej, oświaty, promocji miasta, obrony cywilnej i wojska.

Sekretarz Miasta pełniąca funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. 086-275-25-92

e-mail:

 zcaburmistrza@wysokiemazowieckie.pl 

przewodniczacy@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-92

sekretarz@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-92

sekretariat@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-92

biurorady@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-51 w.18

kadry@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-51 w.20

info@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-51 w.18

oswiata@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-59 w.45

dzialalnosc@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-59 w.45

2. Referat Finansowy – Skarbnik Miasta – Renata Kamińska

Do zakresu działania referatu należą sprawy :planowania i realizacji budżetu,
prowadzenia księgowości finansowej oraz podatków i opłat.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 086-275-25-93 w.32

e-mail:

skarbnik@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-30 w.30

place@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-30 w.19

platnik@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-30 w.19

podatki@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-30 w.12

wymiar@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-24-30 w.13

 

3. Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów
oraz Rolnictwa - Kierownik – Anna Niemyjska

Do zakresu działania referatu należą sprawy: infrastruktury komunalnej, czystości
miasta, ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego, gospodarki
gruntami, organizacja przetargów.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 086-275-25-93 w.32

e-mail:

budownictwo@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-23-79 w.41
przetargi@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-23-79 w.41

          inwestycje@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-23-79 w.25
          remonty@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-23-79 w.17

  

4. Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik – Jarosław Kamiński

Do zakresu działania referatu należą sprawy: stanu cywilnego i wydawania
dowodów osobistych.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 86-275-25-93 w.32

e-mail:

usc@wysokiemazowieckie.pl tel. 86-275-26-01, 86-275-25-93 w.26

 

5.  Komenda Straży Miejskiej – Komendant – Tadeusz Wróblewski

Do zakresu działania komendy należą sprawy utrzymania porządku i bezpieczeństwa
w mieście.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 086-275-25-93 w.32

e-mail: strazmiejska@wysokiemazowieckie.pl tel. 086-275-25-92 w.35

Kierownicy referatów i pracownicy w sprawie skarg i wniosków
przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.30 – 15-30

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2007 przepisów dotyczących opłaty skarbowej, opłatę należy dokonać na konto urzędu:

27102013320000110200375535

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2006-10-18

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2006-10-18