Struktura Organizacyjna

Burmistrz Miasta - Jarosław Siekierko


Kieruje pracą Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie i nadzoruje jednostki organizacyjne miasta.
adres:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, tel. 86 2757500, 862752592, fax 86 2757532, 862752593
e-mail: burmistrz@wysokiemazowieckie.pl


1. Referat Organizacyjny

– Sekretarz Miasta – Ewa Konarzewska - pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Do zakresu działania referatu należą sprawy: funkcjonowania Urzędu, obsługi Rady Miasta, ewidencji gospodarczej, oświaty, promocji miasta, obrony cywilnej i wojska.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 86-275-25-92
e-mail: zcaburmistrza@wysokiemazowieckie.pl

e-mail:                                  telefon:
przewodniczacy@wysokiemazowieckie.pl     862757500, 862752592
sekretarz@wysokiemazowieckie.pl          862757500, 862752592
sekretariat@wysokiemazowieckie.pl        862757500, 862752592
                                         862757510,
biurorady@wysokiemazowieckie.pl          862757518, 862752451 w.18
kadry@wysokiemazowieckie.pl              862757520, 862752451 w.20
info@wysokiemazowieckie.pl               862757518, 862752451 w.18
oswiata@wysokiemazowieckie.pl            862757545, 862752559
dzialalnosc@wysokiemazowieckie.pl        862757518, 862752559 w.45


2. Referat Finansowy

– Skarbnik Miasta – Renata Kamińska

Do zakresu działania referatu należą sprawy :planowania i realizacji budżetu, prowadzenia księgowości finansowej oraz podatków i opłat.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 862757532, 86-275-25-93 w.32

e-mail:                                  telefon:
skarbnik@wysokiemazowieckie.pl           862757500, 862752430 w.30
place@wysokiemazowieckie.pl              862757500, 862752430 w.19
podatki@wysokiemazowieckie.pl            862757500, 862752430 w.12
wymiar@wysokiemazowieckie.pl             862757500, 862752430 w.13

 


3. Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów
oraz Rolnictwa

- Kierownik – Anna Niemyjska

Do zakresu działania referatu należą sprawy: infrastruktury komunalnej, czystości
miasta, ochrony środowiska, rolnictwa, planowania przestrzennego, gospodarki
gruntami, organizacja przetargów.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 862757532, 862752593 w.32

email:                                   telefon:
budownictwo@wysokiemazowieckie.pl        862757541, 862752379 w.41
przetargi@wysokiemazowieckie.pl          862757541, 862752379 w.41
inwestycje@wysokiemazowieckie.pl         862757525, 862752379 w.25
remonty@wysokiemazowieckie.pl            862757517, 862752379 w.17

 


4. Urząd Stanu Cywilnego

– Kierownik – Jarosław Kamiński

 

Do zakresu działania referatu należą sprawy: stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 862757532

e-mail:                           telefon:
usc@wysokiemazowieckie.pl         862757526
 


5. Komenda Straży Miejskiej

– Komendant – Tadeusz Wróblewski

Do zakresu działania komendy należą sprawy utrzymania porządku i bezpieczeństwa
w mieście.

adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, fax 862757532

e-mail: strazmiejska@wysokiemazowieckie.pl          862757535, 862752592 w.35


Kierownicy referatów i pracownicy w sprawie skarg i wniosków
przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.30 – 15-30

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2007 przepisów dotyczących opłaty skarbowej, opłatę należy dokonać na konto urzędu:

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2006-10-18

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2006-10-18